woensdag 1 september 2010

Weer doden en gewonden bij heftruckongevallen

Week 28
Ook deze week hebben twee verschillende heftruckongevallen weer hun tol geëist. In Delfzijl viel een gewonde en in Venray was een dodelijk slachtoffer te betreuren.
Bij het achteruit rijden werd niet goed gekeken door de heftruckchauffeur en reed daardoor zijn collega aan. Het tweede ongeval betrof een medewerker die klem kwam te zitten met de heftruck en overleed aan zijn verwondingen.
Week 31
Een veelvoorkomend ongeval: een heftruck kantelt en de chauffeur is er onder terecht gekomen. Medische hulp mocht niet meer baten, de heftruckchauffeur is overleden.
Het tweede ongeval van die week betrof een chauffeur die met zijn been bekneld zat in de lepel van een heftruck.

De praktijk leert dat incidenten met interne transportmiddelen als gevolg van oneigenlijk gebruik een aanzienlijke schadepost vormen. Niet alleen door letsel en schade aan personen, machines, stellingen, goederen en gebouwen, maar ook als gevolg van productie- en kwaliteitsverlies.
Geen enkele werkgever zou een werknemer zonder opleiding een vrachtwagencombinatie laten besturen. Toch gebeurt dit wel regelmatig met de heftruck. Vaak omdat het rijden met en bedienen daarvan vaak te makkelijk wordt gedacht. In de praktijk blijkt het een vaardigheid te zijn die met de nodige vakbekwaamheid en deskundigheid van de bestuurder zou moeten worden uitgevoerd. Wellicht dat bovenstaande ongevallen voorkomen hadden kunne worden.

Uit de risico's die het werk voor werknemers oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Risico inventarisatie en evaluatie) zal kunnen worden afgeleid voor welke werknemers onderricht nodig is.
De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid. (Arbo-wet art.8)
Hijs en hefwerktuigen en alle gemotoriseerde transportmiddelen worden, volgens het Arbo-besluit, bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten. Het begrip "specifieke deskundigheid" is door de wet niet gedefinieerd; een wettelijk heftruckrijbewijs o.i.d. bestaat dus niet. Een gebruikers- en veiligheidsinstructie is dus wel verplicht.
Chauffeurs van hijs en hefwerktuigen opleiden gaat verder dan aanleren hoe een bepaalde machine moet worden bestuurd. Het is zaak om bewust te leren omgaan met veiligheid. Veiligheid voor aanvang van de werkzaamheden, tijdens het werk en na afloop. Maar ook om het toezicht op het naleven van de regels, een gezamenlijke verantwoordelijkheid dus voor zowel werkgever als werknemer. Eenmalig een heftrucktraining organiseren is dus niet voldoende, regelmatig herhalen is van levensbelang.
De trainers van de Chauffeursacademie hebben meer dan 20 jaar ervaring in het verzorgen van gedegen interne transportopleidingen. Daarnaast tellen deze opleidingen mee in de verplichte nascholing voor chauffeurs.

De Chauffeursacademie is gespecialiseerd in de verplichte nascholing van chauffeurs, volgens de Richtlijn Vakbekwaamheid, zowel in het eigen- als beroepsvervoer (code 95, voorheen chauffeursdiploma). De vakbekwaamheid kan worden behouden wanneer, in een periode van vijf jaar, 35 uur nascholing wordt gevolgd. Maar ook andere opleidingstrajecten op het gebied van transport, logistiek, Arbo en veiligheid worden door dit opleidingsinstituut ingevuld. Zij bieden u een uitgebreid pakket aan cursussen. Surf eens naar de site en laat u volledig informeren.

1 opmerking: